Arabuluculuk/Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri

  • Home
  • Arabuluculuk/Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri
Hukuk

Arabuluculuk/Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri

Hukuki uyuşmazlıkların dava yoluna gitmeden alternatif ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için zorunlu ve ihtiyari olmak üzere arabuluculuk faaliyetleri ülkemizde de uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda işçi-işveren uyuşmazlıkları ile ticari davalardan konusu bir miktar paranın ödenmesi olan ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğa başvuru zorunludur.

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri tüm özel hukuk uyuşmazlıkları, işleri ve davaları ihtiyari arabuluculuk uygulaması ile çözüme kavuşturulabilir.

Analiz Hukuk Bürosu olarak, hukukun çeşitli alanlarında ortaya çıkan ihtilafların, tarafların menfaatlerine uygun olarak çözümlenmesi ilkesi ile uyuşmazlıkların çözümünde aşağıda yer alan başlıklarda arabuluculuk hizmeti vermekteyiz.

60%

Danışmanlık
Alan

Türkiye'de Danışmanlık alan firma ya da kişilerin oranı.
90%

Mutlu
Müşteri

İyi bir Avukatlık ofisinden Danışmanlık alan müşterilerin memnuniyet oranı.
50%

Mutsuz
Müşteri

Bireysel Avukatlardan danışmanlık alan müşterilerin mutsuzluk oranı.
Hizmetler

Arabuluculuk/Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri örnek olarak

Hukukun çeşitli alanlarında ortaya çıkan ihtilafların, tarafların menfaatlerine uygun olarak çözümlenmesi ilkesi ile uyuşmazlıkların çözümünde aşağıda yer alan başlıklarda arabuluculuk hizmeti vermekteyiz. 

• Boşanma Arabuluculuğu

Sermaye artırımı ve azaltımı, ana sözleşme değişiklikleri, yönetici ve müdürlerin atanması, temsil yetkilerinin belirlenmesi veya bu yetkilerin azli, birleşme, bölünme, tür değiştirme, hisse devri gibi işlemlere ilişkin sözleşmeler

• Aile Arabuluculuğu

Sermaye artırımı ve azaltımı, ana sözleşme değişiklikleri, yönetici ve müdürlerin atanması, temsil yetkilerinin belirlenmesi veya bu yetkilerin azli, birleşme, bölünme, tür değiştirme, hisse devri gibi işlemlere ilişkin sözleşmeler

• Miras Arabuluculuğu

Sermaye artırımı ve azaltımı, ana sözleşme değişiklikleri, yönetici ve müdürlerin atanması, temsil yetkilerinin belirlenmesi veya bu yetkilerin azli, birleşme, bölünme, tür değiştirme, hisse devri gibi işlemlere ilişkin sözleşmeler

• Ticari Arabuluculuk

Sermaye artırımı ve azaltımı, ana sözleşme değişiklikleri, yönetici ve müdürlerin atanması, temsil yetkilerinin belirlenmesi veya bu yetkilerin azli, birleşme, bölünme, tür değiştirme, hisse devri gibi işlemlere ilişkin sözleşmeler

• Fikri Haklar Arabuluculuğu

Sermaye artırımı ve azaltımı, ana sözleşme değişiklikleri, yönetici ve müdürlerin atanması, temsil yetkilerinin belirlenmesi veya bu yetkilerin azli, birleşme, bölünme, tür değiştirme, hisse devri gibi işlemlere ilişkin sözleşmeler

• Tüketici Arabuluculuğu

Sermaye artırımı ve azaltımı, ana sözleşme değişiklikleri, yönetici ve müdürlerin atanması, temsil yetkilerinin belirlenmesi veya bu yetkilerin azli, birleşme, bölünme, tür değiştirme, hisse devri gibi işlemlere ilişkin sözleşmeler

• İşçi-İşveren Arabuluculuğu

Sermaye artırımı ve azaltımı, ana sözleşme değişiklikleri, yönetici ve müdürlerin atanması, temsil yetkilerinin belirlenmesi veya bu yetkilerin azli, birleşme, bölünme, tür değiştirme, hisse devri gibi işlemlere ilişkin sözleşmeler
X