İcra ve İflas Hukuku

  • Home
  • İcra ve İflas Hukuku
Hukuk

İcra Ve İflas Hukuku Alanında Uzman Kadromuz İle Hizmetinizdeyiz

Alacaklının alacağına en hızlı ve kolay yoldan ulaşmasını sağlamak için icra takip işlemlerini gerçekleştirmek, İcra ve İflas hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda hukuki destek sağlamak, iflas ve konkordato kurumlarına ilişkin hukuki danışmanlık sağlamaktayız.

60%

Danışmanlık
Alan

Türkiye'de Danışmanlık alan firma ya da kişilerin oranı.
90%

Mutlu
Müşteri

İyi bir Avukatlık ofisinden Danışmanlık alan müşterilerin memnuniyet oranı.
50%

Mutsuz
Müşteri

Bireysel Avukatlardan danışmanlık alan müşterilerin mutsuzluk oranı.
Hizmetler

Hizmet verdiğimiz İcra Ve İflas Hukuku alanlarından bazılarına örnek olarak

Alacaklının alacağına en hızlı ve kolay yoldan ulaşmasını sağlamak için icra takip ve diğer icra iflas işlemleri konusunda verdiğimiz hizmetlerimize örnek olarak

• İcra İşlemleri

İcra takibi hazırlanması ve takibi

• İcra İtiraz İşlemleri

İcra takibine karşı itiraz işlemlerinin yapılması

• Haciz İşlemleri

Haciz İşlemleri

• İhtiyati Haciz İşlemleri

İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz

• İcra - İflas Suçları

İcra - İflas suçları ile ilgili davaların takibi

• İstihkak Davaları

İstihkak davaları

• Menfi Tespit ve İstirdat

Menfi tespit ve istirdat davaları

• İflas ve Konkordato

İflas ve konkordato uyuşmazlıkları

• İpoteğin Nakdileşmesi

İpoteğin paraya çevrilmesi

• Hukuki Danışmanlık

Her türlü hukuki danışmanlık ve hukuki destek
X