Kişiler Hukuku

Hukuk

Sözleşmeler Hukuku Alanında Uzman Kadromuz İle Hizmetinizdeyiz

Medenî hukukun birinci alt dalı olan kişiler hukuku, aile hukuku ile birlikte medenî hukukun şahıs varlığı hukukunu oluşturur.

Gerçek kişilere ilişkin olarak kişilik hakkı ve korunması, hısımlık, ad, yerleşim yeri, kişiliğin sona ermesi; tüzel kişilere ilişkin olarak ise dernek ve vakıf kurulması başta olmak üzere kişiler hukukundan kaynaklanan tüm sorunların çözümüne ilişkin olarak aşağıda sayılanlar örnek olmak üzere Analiz Hukuk Bürosu, dava ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

60%

Danışmanlık
Alan

Türkiye'de Danışmanlık alan firma ya da kişilerin oranı.
90%

Mutlu
Müşteri

İyi bir Avukatlık ofisinden Danışmanlık alan müşterilerin memnuniyet oranı.
50%

Mutsuz
Müşteri

Bireysel Avukatlardan danışmanlık alan müşterilerin mutsuzluk oranı.
Hizmetler

Hizmet verdiğimiz Kişiler Hukuku alanlarından bazılarına örnek olarak

Kişiler hukukundan kaynaklanan tüm sorunların çözümüne ilişkin olarak aşağıda sayılanlar örnek olmak üzere Analiz Hukuk Bürosu dava ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır

• Vesayet Davaları

Vasi tayini ve vesayete ilişkin davalar

• İsim ve Yaş

İsim ve yaş değişikliği

• Tazminat Davaları

Kişilik hakkına saldırıdan doğan maddi tazminat ve manevi tazminat

• Gaiplik Davası

Gaiplik kararı alınması

• Kişisel Sorun Danışmanlığı

Kişiler hukukundan kaynaklanan tüm sorunların çözümüne ilişkin danışmanlık
X