Kişisel Verilerin Korunması

  • Home
  • Kişisel Verilerin Korunması
Hukuk

Kişisel Verilerin Korunması

6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) kabulü ile kanunun öngördüğü şartlar dahilinde Türkiye’de kurulu şirketler tarafından gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenme tekniğinin belirlenmesi ve bu teknik doğrultusunda Kanun’a uyumlu işleme süreçlerinin oluşturulmasını sağlamaktayız.

Veri sorumlularının kanuna uyumluluk süreçlerinin yönetimine ilişkin veri sorumlusunun kişisel veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirleri almasını sağlama noktasında destek olmaktayız. Bu kapsamda veri sorumlularının hukuka uygun veri işleme Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt, kişisel veri envanteri oluşturma, saklama ve imha politikaları, kişisel veri işlenmesine yönelik aydınlatma metni ve açık rıza formlarının hazırlanması hususlarında hukuki destek vermekteyiz.

X