Maden Hukuku

Hukuk

Maden Hukuku Alanında Uzman Kadromuz İle Hizmetinizdeyiz

Madencilik faaliyetlerinin düzenlenmesi ve devletin madencilik sektörünün geliştirilmesine ilişkin politikaları Maden Kanunu ile yaşama geçirilmiştir.

Madenlerin arama ve işletme dönemleri, zenginleştirme ve rafinasyon süreçleri, hangi mineral kaynaklarının hangi koşullar ile kanun kapsamına gireceği, mineral kaynaklarının ya da madencilik faaliyetlerinin yasal sınıflandırılması, mineral kaynaklarının gruplandırılması, farklı mineral grupları için uygulamalar, teşvik veya ceza sistemlerine ilişkin konular maden hukukunda düzenlenmiştir.

60%

Danışmanlık
Alan

Türkiye'de Danışmanlık alan firma ya da kişilerin oranı.
90%

Mutlu
Müşteri

İyi bir Avukatlık ofisinden Danışmanlık alan müşterilerin memnuniyet oranı.
50%

Mutsuz
Müşteri

Bireysel Avukatlardan danışmanlık alan müşterilerin mutsuzluk oranı.
Hizmetler

Hizmet verdiğimiz Maden Hukuku alanındaki hizmetlerimize örnek olarak

Ayrıca su, petrol ve doğal gaz genellikle kendi özel kanunları ile düzenlenmekte olup, maden kanunları kapsamı dışında tutulmaktadır. Analiz Hukuk Bürosu olarak maden hukukuna ilişkin sınırlı olmamak kaydıyla;

• Hak Sahibi ve Terki

Madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili hususlarda hukuki danışmanlık,

• Resmi Süreçler

Enerji Bakanlığı ve Maden İşleri Müdürlüğü işlemlerine ilişkin dava süreci takibi,

• Maden İletme İşlemleri

Maden işletme izni, devri ve feshi, arama ruhsatı, işletme ruhsatı gibi ruhsatlandırma aşamalarına ilişkin hukuki danışmalık hizmeti vermekteyiz.
X