Miras Hukuku

Hukuk

Miras Hukuku Alanında Uzman Kadromuz İle Hizmetinizdeyiz

Miras Hukuku, ölüm ya da gaiplik kararı ile kişinin bıraktığı tüm taşınır ve taşınmaz malvarlığının akıbetini düzenlemektedir.

Şahsın ölümü ile malvarlığında bulunan tüm hak ve borçlar kül halinde mirasçılarına intikal etmektedir. Merhumun vasiyetname bırakması veya terekesinde büyük malvarlıkları ya da borçlar olması gibi hususlar, mirasçıları yakından ilgilendireceğinden Analiz Hukuk Bürosu tecrübeli avukatları ile bu konuda müvekkillerine profesyonel destek sağlamaktadır.

60%

Danışmanlık
Alan

Türkiye'de Danışmanlık alan firma ya da kişilerin oranı.
90%

Mutlu
Müşteri

İyi bir Avukatlık ofisinden Danışmanlık alan müşterilerin memnuniyet oranı.
50%

Mutsuz
Müşteri

Bireysel Avukatlardan danışmanlık alan müşterilerin mutsuzluk oranı.
Hizmetler

Hizmet verdiğimiz Miras Hukuku alanlarından bazılarına örnek olarak

Miras Hukuku, çok geniş bir alan olduğundan bu alanda uzmanlaşmak yılların birikimi ile olabilmektedir.

• Veraset İlamı

Veraset ilamı

• Tapu İptali Davaları

Muris muvazaasına dayalı tapu iptali davaları

• Tenkis davası

Tenkis davası

• Mirasçılıktan Çıkarma

Mirasçılıktan çıkarma

• Mirası Ret

Mirası ret

• Miras Danışmanlığı

Her türlü hukuki danışmanlık ve hukuki destek
X