Tahkim Sözleşmesi

  • Home
  • Tahkim Sözleşmesi
Hukuk

Tahkim Sözleşmesi Alanında Uzman Kadromuz İle Hizmetinizdeyiz

Tahkim sözleşmesi, tarafların, sözleşmeden kaynaklanan ya da sözleşme dışı bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünün hakem veya hakem kuruluna bırakılması hususunda yaptıkları yazılı anlaşmadır. Tahkim kurumu, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların devlet mahkemelerine göre daha hızlı ve etkin bir şekilde çözümlenmesini sağlar.

UNCITRAL Model Kanunu uyarınca hazırlanmış 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu ile 1958 tarihli New York Sözleşmesi ve 1961 tarihli Cenevre-Avrupa Sözleşmesi’ne taraf olan Türkiye, milletlerarası bir tahkim için gerekli tüm hukuki düzenlemelere sahiptir.

Analiz Hukuk & Danışmanlık ekibi olarak, ticari uyuşmazlıklar ve yatırım anlaşmazlıkları ile ilgili olarak çeşitli sektörlerdeki yerli ve yabancı şirketleri Uluslararası Ticaret Odası (ICC), Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID) ve İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) nezdinde temsil etme hususunda hukuki destek sağlamaktayız.

X